Aktualności
rezerwat przyrody Bielawa
Mieszkańcy pomagają w ochronie rezerwatu przyrody Bielawa

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wykonał działania ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Bielawa, przy zaangażowaniu przedstawicieli społeczności lokalnej

2018-02-20
Osunięcie fragmentu klifu w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska

W związku z osunięciem się fragmentu klifu w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska i potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osób poruszających się po rezerwacie, ścieżka geomorfologiczno-krajobrazowa została zamknięta do odwołania

2018-02-16
Ochrona przyrody w prawie i praktyce

Na platformie e-learningowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępny jest bezpłatny kurs Ochrona przyrody w prawie i praktyce, opracowany w ramach projektu LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

2018-02-14
Rekomendacje dla samorządów do uchwał w sprawie form ochrony przyrody

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał rekomendacje dotyczące redagowania aktów prawa miejscowego tworzących, wyznaczających i ustanawiających formy ochrony przyrody

2018-02-02
Ujście Wisły - Ptasi Raj
Światowy Dzień Mokradeł na Pomorzu

Województwo pomorskie świętuje Światowy Dzień Mokradeł, obchodzony 2 lutego. Z tegorocznymi obchodami wiąże się wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu. Na listę Konwencji Ramsarskiej wpisano unikalny obszar wodno-błotny – Ujście Wisły

2018-02-01
Więcej aktualności
Kalendarz
 

 

Wyszukiwarka