Aktualności
Rezerwat Bielawa
Rezerwat przyrody Bielawa - nie wchodząc - chronisz!

Ze względu na wrażliwość siedliska oraz ostoi ptaków wodno-błotnych w rezerwacie przyrody Bielawa udostępniono platformę obserwacyjną, z której można zobaczyć rezerwat i wiele cennych gatunków zwierząt

2018-01-12
Deklaracje w zakresie gospodarki wodnej wydają Wody Polskie

Od 1 stycznia 2018 r. wnioski o wydanie deklaracji w zakresie gospodarki wodnej należy kierować do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska nie wydają już deklaracji w tym zakresie

2018-01-04
Nowy przewodnik dotyczący wdrażania EMAS

Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą zmian w przewodniku dla organizacji, które chcą uzyskać wpis do rejestru EMAS

2017-12-29
Mój krajobraz. Współtworzę i chronię

Zapraszamy do pobrania tapet - kalendarzy, które przez cały 2018 rok przypominać będą nie tylko o wyjątkowości polskiej przyrody, a także o najważniejszych kwestiach dotyczących ochrony i zrównoważonego kształtowania krajobrazu

2017-12-29
Pomnik przyrody Kamień Grzyb
Nowe kryteria uznawania tworów przyrody za pomniki przyrody

Od 17 grudnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody

2017-12-27
Więcej aktualności
Kalendarz
 

 

Wyszukiwarka