Aktualności
Kształtowanie przestrzeni w Karpatach

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat to cel projektu „Karpaty łączą”. W ramach projektu powstał kodeks dobrych praktyk, wypracowany m.in. przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

2016-10-21
Nowe wyzwania dla ochrony i kształtowania krajobrazu

W Warszawie rozpoczęła się V konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce. Spotkanie otworzył Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

2016-10-20
Świętujemy Dzień Krajobrazu

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Dzień Krajobrazu – święto, które ma zwrócić naszą uwagę na otaczającą przestrzeń, skłonić do myślenia o najbliższym otoczeniu - jak o nie dbać, chronić i świadomie korzystać

2016-10-20
III edycja Nagrody Krajobrazowej Rady Europy

W III edycji konkursu na Nagrodę Krajobrazową Rady Europy wzięło udział 18 państw, które są Stronami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W 2013 r. kaptuła konkursowa przyznała Nagrodę dla Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

2016-10-19
Dolina Łupawy PLH 220036
Prace nad planem zadań ochronnych dla Doliny Łupawy

W październiku i listopadzie 2016 r. zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność  w obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy mogą uczestniczyć w spotkaniach dotyczących prac nad przygotowaniem planu zadań ochronnych

 

 

2016-10-19
Więcej aktualności
Kalendarz
 

 

Wyszukiwarka